top of page

อ. 10 ก.ย.

|

บูธเลขที่: V36,38,40 W35,37,39

งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 64

บูธเลขที่ : V36,38,40 W35,37,39

ปิดรับสมัครแล้ว
ดูงานอื่นๆ
งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 64
งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 64

เวลาและสถานที่

10 ก.ย. 2562 09:00 – 14 ก.ย. 2562 22:00

บูธเลขที่: V36,38,40 W35,37,39, ถ.อิมแพ็คเมืองทองธานี ป.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page