top of page

จ. 07 ก.ย.

|

ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 บูธเลขที่ : V36/38/40

บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 66

บูธเลขที่ : V36/38/40 W35/37/39

ปิดรับสมัครแล้ว
ดูงานอื่นๆ
บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 66
บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 66

เวลาและสถานที่

07 ก.ย. 2563 06:00 – 11 ก.ย. 2563 22:00

ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 บูธเลขที่ : V36/38/40, ถ.อิมแพ็คเมืองทองธานี ป.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

จัดแสดงเพชรหลากหลายประเภทของเรา - ผ่านการรับรองและไม่ผ่านการรับรอง สำหรับบริการจัดเลี้ยง คุณสามารถกำหนดเวลานัดหมายระหว่างนิทรรศการของเรา และเราจะทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่คุณต้องการพร้อมบริการพิเศษของเรา

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page