top of page

 กิจกรรมเพื่อสังคมของเรา 

แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศลโดยองค์กรของเรา

เราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่ร่วม ด้วยเหตุนี้เราจึงได้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆและยังบริจาคให้กับสมาคมธุรกิจที่เราเข้าร่วมเพื่อให้ความร่วมมือกับสมาคมในการดำเนินงานที่จำเป็นต่างๆ.

MANEE มีวิสัยทัศน์ที่ยึดเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
ภายใต้แนวคิดการทำงานที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศลโดยองค์กรของเรา

แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศลโดยองค์กรของเราประกอบไปด้วย 3 ส่วน: MANEE Life อยากเติมเต็มความต้องการของลูกค้าโดยไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม MANEE Life จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโครงการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพชรแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้ให้บริการลูกค้าได้อย่างยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม.

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้พนักงานของเราให้ความร่วมมือกับงานอาสาสมัครต่างๆ ในแต่ละปีเราได้บริจาคเงินให้กับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก.

 

บริษัทของเรามีโปรแกรมให้ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่ โดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย.

Through the Tree Branch

สิ่งแวดล้อมในจักรวาลนี้

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกไม่ให้ถูกทำร้ายดังที่ผ่านมาจนเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์

เราเข้มงวดเรื่องการคัดสรรเพชรเพื่อให้แน่ใจว่าเพชรที่ได้มาจนถึงส่งถึงมือลูกค้านั้นเป็นเพชรที่ไม่ได้มาจากการเบียดเบียนคนอื่นหรือมาจากแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือมาจากแหล่งขุดเพชรที่ไม่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

พนักงาน

เราประพฤติปฏิบัติอย่างยุติธรรมกับพนักงานของเรา ลูกค้าของเราและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เรายอมรับในความหลากหลายของเพื่อนมนุษย์และอยากเห็นความก้าวหน้าของพนักงาน เราจึงเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานของเราได้พัฒนาทักษะการทำงานในแต่ละด้าน

Park Trees

ที่ MANEE Life เราพยายามที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจของเรา หุ้นส่วนของเราและพนักงานทุกคนจุดมุ่งหมายโดยมีเป้าหมายให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายเพชรและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งสมบัติสำคัญอันหนึ่งของโลก,

ในปี 2014 MANEE Life เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นในประเทศไทยเพื่อช่วยอนุรักษ์และสร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นเพราะเราตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่มีผลมาจากอุตสาหกรรมเพชร. 

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการทำธุรกิจเพชรซึ่งต้องมาจากการขุดเหมืองเพชรนั้น เราจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศอินเดียและในประเทศไทย เรายังส่งเสริมการเพาะปลูกต้นไม้แบบออแกนิคส์ซึ่งถูกไปแล้วกว่า 6 แสนต้น.

การแบ่งปันผู้อื่นโดยองค์กรของเรา

การที่องค์กรของเราบริจาคเพื่อการกุศลช่วยให้เราได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าและแลกเปลี่ยนคุณค่าซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นความเห็น มิตรภาพและแบ่งปันข้อมูลโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ. 

การเข้าร่วมโครงการบริจาคเพื่อการกุศลเหล่านี้เริ่มต้นมาจากผู้ก่อตั้งบริษัทของเรา มิสเตอร์นีเลส อิตาลียา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเยาวชนในรุ่นหลังในภายภาคหน้า. 

 

ในตอนนี้เราจึงเพิ่มความช่วยเหลือให้กับโครงการเกษตรต่างๆผ่านการบริจาคและยังมีบริจาคให้โครงการจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อสู้กับ covid-19 ผ่านโครงการที่ก่อตั้งโดย MANEE.

เราทราบดีว่าการขุดเหมืองเพชรส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดีเราตั้งใจที่จะทำให้ผลกระทบเหล่านี้เหลือน้อยที่สุดในกระบวนการทำธุรกิจของเรา.

 

บริษัทของเราได้คัดสรรซัพพลายเออร์เพชร โดยพิจารณาจากประเทศที่เรานำเพชรเข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่นำเข้าและไม่สนับสนุนการขุดเพชรจากเหมืองที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากข่าวสิ่งแวดล้อม.

MANEE Life Foundation

ต้นไม้อายุ 6 ปีที่ปลูกโดยมูลนิธิ MANEE Life

MANEE เอาใจใส่คุณ

พวกเราคือครอบครัว MANEE จุดประสงค์เดียวของเราคือต้องการที่จะช่วยเหลือลูกค้าด้วยความรักความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจ ดังที่เป็นสัญลักษณ์ของเพชร

วัฒนธรรมองค์กรของเรามีแนวคิดของการทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เราภาคภูมิใจที่จะสนับสนุนพนักงานของเราทุกคนให้ได้ทำในสิ่งที่รัก เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกๆคนที่เราเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เหมืองขุดเพชรหรือพนักงานขัดเพชรที่โรงงานขัดเพชรในอินเดีย .

หากคุณอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของ MANEE สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขุดเหมืองเพชรในยุคปัจจุบัน:

หลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการขุดเหมืองเพชรที่เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือผิดไปบ้าง และในวันนี้เราได้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขุดเหมืองเพชรมาให้ท่านผู้อ่านทราบว่าแท้จริงแล้วงานขุดเหมืองเพชรมันเป็นอย่างไรกันค่ะ.

bottom of page